ثاصفا

|مجاز
ثاصفا|unknown
آخرین قیمت
16,700-0.71%
قیمت پایانی
16,770
حجم(مشکوک)
184/6K
 • ارزش معاملات
  3B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  ثاصفا
  • ارزش بازار2/7B
  • تعداد معاملات184,587
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول0
  • سرانه خرید حقیقی8/8K
  • قدرت خریدار به فروشنده0
  17,320بازه قیمت روز16,320
  3B
  حقیقی
  3B
  0
  حقوقی
  0
  مقیاس
  سهم کوچک
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  -
  RSI
  -
  • حجم مبنا1/2M
  • تعداد سهام160,000,000
  • سهام شناور-
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-
  • زمینه فعالیت: ساختمانی صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: تلفن امور سهام: 0مدیرعامل: عزيزا.. طاهرفرد
   نشانی امور سهام:

  نمادهای هم گروه

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E