خصدرا

آخرین قیمت
2,852-0/49%
قیمت پایانی
2,9312/27%
حجم(مشکوک)
88/6M

خصدرا

|مجاز
صنعتی‌ دریایی‌ ایران‌|پایه فرابورس
آخرین قیمت
2,852-0/49%
قیمت پایانی
2,9312/27%
حجم(مشکوک)
88/6M
 • ارزش معاملات
  259/8B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-14/3%
  • صنعت
  • بورس-1/07%

  قیمت روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  خصدرا
  • ارزش بازار74/8B
  • تعداد معاملات2,344
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول4/4B
  • سرانه خرید حقیقی145/5K
  • قدرت خریدار به فروشنده1
  2,864بازه قیمت روز2,698
  259/3B
  حقیقی
  254/9B
  0
  حقوقی
  4/4B
  مقیاس
  سهم بزرگ
  P/E
  34/37
  درصد سهم از صنعت
  617/14
  RSI
  50/34
  • حجم مبنا10/5M
  • تعداد سهام26,221,057,000
  • سهام شناور32.18%
  • EPS55
  • P/Eگروه-
  • P/S3/7496
  • میانگین حجم یک ماه60/4M
  • میانگین حجم سه ماه54/1M
  • میانگین حجم یک سال37/1M
  • میانگین ارزش یک ماه119/7B
  • میانگین ارزش سه ماه111/2B
  • میانگین ارزش یک سال72/6B
  • زمینه فعالیت: خدماتی صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: info@sadragroup.comتلفن امور سهام: 0مدیرعامل: محمد رحیم دهقانی
   نشانی امور سهام:
   کارخانه نکا -مجتمع دریای خزر ، نکا ، جنب نیروگاه شهید سلیمی ، صندوق پستی 158-48415 کارخانه بوشهر -جزیره صدرا در بوشهر

  نمادهای هم گروه (پیمانکاری صنعتی)

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  بالاس
  ب
  -1/5445,35049/5B6/7B55/33%-1/5B1/45%398/77
  وپسا
  و
  -0/552,18417/8B5/4B44/67%01/05%76/51
  تبریز112
  ت
  -1/771,000,00018M-----
  مشیر112
  م
  01,005,0005M-----
  مکرج112
  م
  01,000,00023B-----
  مشهد0112
  م
  01,000,000187M-----
  مشهد1412
  م
  0/51,000,0001B-----
  مشهد112
  م
  3/091,000,000150M-----
  مصفها203
  م
  01,000,0005/5B-----
  مصفها112
  م
  01,000,00052B-----
  تهران412
  ت
  1973,7009/7B-----
  تهران112
  ت
  -0/5995,0001/1B-----
  تهران012
  ت
  01,000,0005/8B-----
  مشهد212
  م
  2/49917,3004/6B-----
  تبریز304
  ت
  01,010,5003/5B-----
  تیریز034
  ت
  -4/161,000,000100M-----
  مهمدا304
  م
  -0/991,000,00080M-----
  مشهد304
  م
  01,040,0005/2B-----