خکاوه

|مجاز
خکاوه|unknown
آخرین قیمت
21,7502.98%
قیمت پایانی
21,750
حجم(مشکوک)
2/5M
 • ارزش معاملات
  54/9B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  خکاوه
  • ارزش بازار57/3B
  • تعداد معاملات98
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول43/5B
  • سرانه خرید حقیقی120/1K
  • قدرت خریدار به فروشنده0
  21,120بازه قیمت روز19,900
  54/9B
  حقیقی
  11/4B
  0
  حقوقی
  43/5B
  مقیاس
  سهم بزرگ
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  0
  RSI
  -
  • حجم مبنا1/1M
  • تعداد سهام2,635,713,000
  • سهام شناور-
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-

  نمادهای هم گروه

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  خزامیا
  خ
  -0.765,270491/2B134/3B-52/1B0.59%
  خبهمن
  خ
  2.972,147359/3B289/2B--888/3M0.73%
  خدیزل
  خ
  2.817,28065/9B123/5B-11/1B1.17%
  خودرو
  خ
  1.943,5321322/5B1059/4B--32/8B0.83%
  خموتور
  خ
  4.968,67091/3B26B-14/5B1.55%
  خساپا
  خ
  2.912,7361016/4B533/2B--169/1B0.94%
  خکرمان
  خ
  1.064,34451B21/9B-40/4M1.07%
  خاور
  خ
  -1.804,000351/5B343/4B--13/6B0.71%
  خپارس
  خ
  2.931,544910/2B175/5B--69/1B1.08%