رفاه

آخرین قیمت
356,150-3%
قیمت پایانی
367,050-0/03%
حجم(مشکوک)
1/7K

رفاه

|مجاز
فروشگاه های زنجیره ای رفاه|پایه فرابورس
آخرین قیمت
356,150-3%
قیمت پایانی
367,050-0/03%
حجم(مشکوک)
1/7K
 • ارزش معاملات
  608/7M
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-1/36%
  • صنعت
  • بورس-10/08%

  قیمت روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  رفاه
  • ارزش بازار160/4B
  • تعداد معاملات10
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول0
  • سرانه خرید حقیقی189/88888888888889
  • قدرت خریدار به فروشنده0/11
  378,500بازه قیمت روز356,500
  608/7M
  حقیقی
  608/7M
  0
  حقوقی
  0
  مقیاس
  سهم بزرگ
  P/E
  10/09
  درصد سهم از صنعت
  48/08
  RSI
  53/36
  • حجم مبنا180/2K
  • تعداد سهام450,411,000
  • سهام شناور19.67%
  • EPS19,154
  • P/Eگروه-
  • P/S1/1073
  • میانگین حجم یک ماه113/9K
  • میانگین حجم سه ماه38K
  • میانگین حجم یک سال14/2K
  • میانگین ارزش یک ماه23/5B
  • میانگین ارزش سه ماه7/8B
  • میانگین ارزش یک سال2/9B
  • زمینه فعالیت: خدماتی صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: refah@refah.irتلفن امور سهام: 0مدیرعامل: رسول محمدی
   نشانی امور سهام:
   تهران - خیابان طالقانی غربی خیابان شهید سرپرست پلاک ۶۹

  نمادهای هم گروه (خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری)

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  قاسم
  ق
  -0/779,15041/5B45/3B13/58%-0/66%9/5
  افق
  ا
  2/5921,28030/2B272B81/52%-1/11%16/79
  گدنا
  گ
  1/0210,870237/7B16/4B4/9%-1/5B2/07%-