لپیام

آخرین قیمت
46,850-2/9%
قیمت پایانی
47,400-1/76%
حجم(مشکوک)
250/5K

لپیام

|مجاز
گسترش صنایع پیام|پایه فرابورس
آخرین قیمت
46,850-2/9%
قیمت پایانی
47,400-1/76%
حجم(مشکوک)
250/5K
 • ارزش معاملات
  11/7B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+20/46%
  • صنعت
  • بورس-10/08%

  قیمت روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  لپیام
  • ارزش بازار8/4B
  • تعداد معاملات36
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول-51/2M
  • سرانه خرید حقیقی8/3K
  • قدرت خریدار به فروشنده0/13
  50,050بازه قیمت روز47,150
  11/7B
  حقیقی
  11/7B
  51/2M
  حقوقی
  0
  مقیاس
  سهم کوچک
  P/E
  89/5
  درصد سهم از صنعت
  14/45
  RSI
  71/9
  • حجم مبنا485/4K
  • تعداد سهام180,000,000
  • سهام شناور37.81%
  • EPS343
  • P/Eگروه-
  • P/S75/8583
  • میانگین حجم یک ماه533/8K
  • میانگین حجم سه ماه549K
  • میانگین حجم یک سال487/7K
  • میانگین ارزش یک ماه9/1B
  • میانگین ارزش سه ماه9/9B
  • میانگین ارزش یک سال10B
  • زمینه فعالیت: سرمایه گذاری صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: info@payam.comتلفن امور سهام: 0مدیرعامل: احمد شمشکی
   نشانی امور سهام:
   تهران - خیابان دکتر شریعتی - خیابان شهید وحید دستگردی - پلاک 43

  نمادهای هم گروه (ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی)

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  لکما
  ل
  2/971,59355/3B14/5B24/83%18/1M1/88%-
  لپارس
  ل
  2/87144,740150/5B43/9B75/17%-3/4B1/18%57/98