پلاست

آخرین قیمت
13,3903%
قیمت پایانی
13,3802/92%
حجم(مشکوک)
2/2M

پلاست

|مجاز
کارخانجات تولیدی پلاستیران|پایه فرابورس
آخرین قیمت
13,3903%
قیمت پایانی
13,3802/92%
حجم(مشکوک)
2/2M
 • ارزش معاملات
  29/3B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-9/35%
  • صنعت
  • بورس-10/08%

  قیمت روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  پلاست
  • ارزش بازار6/7B
  • تعداد معاملات161
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول10/7B
  • سرانه خرید حقیقی47/6K
  • قدرت خریدار به فروشنده2/09
  13,430بازه قیمت روز12,650
  29/3B
  حقیقی
  18/6B
  0
  حقوقی
  10/7B
  مقیاس
  سهم کوچک
  P/E
  10/79
  درصد سهم از صنعت
  2/19
  RSI
  55/32
  • حجم مبنا1
  • تعداد سهام500,000,000
  • سهام شناور40.38%
  • EPS1,158
  • P/Eگروه-
  • P/S2/6277
  • میانگین حجم یک ماه3/6M
  • میانگین حجم سه ماه3/1M
  • میانگین حجم یک سال1/7M
  • میانگین ارزش یک ماه30B
  • میانگین ارزش سه ماه26B
  • میانگین ارزش یک سال16/3B
  • زمینه فعالیت: تولیدی صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: تلفن امور سهام: 0مدیرعامل: آقای حسین خسروشاهی اصل
   نشانی امور سهام:
   تهران کیلومتر 14 جاده قدیم کرج ابتدای بلوار ایران خودرو

  نمادهای هم گروه (لاستیک و پلاستیک)

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  پلوله
  پ
  -0/9237,85010/6B8/5B2/78%-4/3B0/79%5/62
  پکویر
  پ
  1/126,27031/4B41/5B13/56%-2/9B1/34%23/92
  پشاهن
  پ
  2/9571,15026/9M4/4B1/44%03%41/81
  پاسا
  پ
  -0/9314,32029/1B26/4B8/63%-5/6B0/98%9/45
  پتایر
  پ
  0/642,67135/6B34/5B11/28%01/07%30/47
  پلاسک
  پ
  -4/939,83036/5B14/4B4/69%-8B0/1%-
  پسهند
  پ
  -1/2453,7603/8B18/6B6/08%-1/6B0/69%7/7
  پدرخش
  پ
  4/9911,57031/3B5/8B1/89%7/6B2/94%28/92
  پکرمان
  پ
  -1/8726,48012/3B66/4B21/72%-4/1B0/42%31/03
  پیزد
  پ
  4/0216,83024/5B34/3B11/22%306/8M4/28%125/5
  پار تا
  پ
  -1/5410,59028/2B51/1B16/69%15/9M1%-