خپارس

|مجاز
خپارس|unknown
آخرین قیمت
1,5463.00%
قیمت پایانی
1,544
حجم(مشکوک)
838/7M
 • ارزش معاملات
  1/3T
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۱/۹گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1401/12/29

اطلاعات معاملاتی نماد

خپارس
 • ارزش بازار175/6B
 • تعداد معاملات838,702,432
 • تغییر مالکیت0%
 • خالص جریان ورود خروج پول37/3B
 • سرانه خرید حقیقی292/1K
 • قدرت خریدار به فروشنده0
1,501بازه قیمت روز1,415
1/1T
حقیقی
1/1T
160/9B
حقوقی
198/2B
مقیاس
سهم بزرگ
P/E
-
درصد سهم از صنعت
0
RSI
-
 • حجم مبنا45/4M
 • تعداد سهام113,568,281,000
 • سهام شناور-
 • EPS-
 • P/Eگروه-
 • P/S-
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • زمینه فعالیت: صنعت:
  سایت: پست الکترونیکی: تلفن امور سهام: مدیرعامل:
  نشانی امور سهام:

نمادهای هم گروه

نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
خزامیا
خ
-1.525,2401/2T133/2B-248/5B0.53%
خبهمن
خ
7.002,1891T300/5B-32/1B0.96%
خدیزل
خ
4.787,32097/1B125/9B-12/1B1.06%
خودرو
خ
3.983,5432/3T1/1T--30/7B0.85%
خموتور
خ
4.968,670120/6B26B-28/4B1.53%
خساپا
خ
4.982,7492T543/9B--220B1.09%
خکاوه
خ
2.9821,75063/7B57/3B-43/5B12.49%
خکرمان
خ
0.214,34781/8B21/7B--1/2B1.08%
خاور
خ
-1.233,972910/4B345/4B--26B0.65%
صیبا503
ص
-1.52994,5002B--0-