وپسا

|مجاز
وپسا|unknown
آخرین قیمت
1,8280.88%
قیمت پایانی
1,860
حجم(مشکوک)
42/2M
 • ارزش معاملات
  78/5B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  وپسا
  • ارزش بازار4/6B
  • تعداد معاملات42,238,320
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول29/1B
  • سرانه خرید حقیقی176/5K
  • قدرت خریدار به فروشنده0
  1,814بازه قیمت روز1,710
  66/3B
  حقیقی
  37/2B
  12/3B
  حقوقی
  41/4B
  مقیاس
  سهم کوچک
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  -
  RSI
  -
  • حجم مبنا10/8M
  • تعداد سهام2,500,000,000
  • سهام شناور-
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-
  • زمینه فعالیت: سرمایه گذاری صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: info@vapsagroup.comتلفن امور سهام: 0مدیرعامل: امیر ونکی
   نشانی امور سهام:
   ------------

  نمادهای هم گروه

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E