فنفت

|مجاز
فنفت|unknown
آخرین قیمت
29,9500.67%
قیمت پایانی
29,850
حجم(مشکوک)
14/1M
 • ارزش معاملات
  420/1B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  فنفت
  • ارزش بازار35/9B
  • تعداد معاملات14,072,299
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول2/2B
  • سرانه خرید حقیقی12/7K
  • قدرت خریدار به فروشنده0
  30,000بازه قیمت روز28,300
  417/3B
  حقیقی
  415/1B
  2/3B
  حقوقی
  4/5B
  مقیاس
  سهم متوسط
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  -
  RSI
  -
  • حجم مبنا1
  • تعداد سهام1,200,000,000
  • سهام شناور-
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-
  • زمینه فعالیت: صنعت:
   سایت: پست الکترونیکی: تلفن امور سهام: مدیرعامل:
   نشانی امور سهام:

  نمادهای هم گروه

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E