دهدشت

|مجاز
دهدشت|unknown
آخرین قیمت
14,190-2.07%
قیمت پایانی
14,150
حجم(مشکوک)
1/6M
 • ارزش معاملات
  22/7B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  دهدشت
  • ارزش بازار22B
  • تعداد معاملات1,606,489
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول-7/5B
  • سرانه خرید حقیقی29/9K
  • قدرت خریدار به فروشنده0
  14,940بازه قیمت روز14,080
  15/2B
  حقیقی
  22/7B
  7/5B
  حقوقی
  0
  مقیاس
  سهم متوسط
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  -
  RSI
  -
  • حجم مبنا1
  • تعداد سهام1,549,430,000
  • سهام شناور-
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-
  • زمینه فعالیت: صنعت:
   سایت: پست الکترونیکی: تلفن امور سهام: مدیرعامل:
   نشانی امور سهام:

  نمادهای هم گروه

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E