گنگین

|مجاز
گنگین|unknown
آخرین قیمت
38,2001.06%
قیمت پایانی
38,150
حجم(مشکوک)
955/5K
 • ارزش معاملات
  36/6B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  گنگین
  • ارزش بازار114/6B
  • تعداد معاملات955,478
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول-5B
  • سرانه خرید حقیقی8/3K
  • قدرت خریدار به فروشنده0
  38,400بازه قیمت روز36,200
  20/3B
  حقیقی
  25/2B
  16/3B
  حقوقی
  11/3B
  مقیاس
  سهم بزرگ
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  0
  RSI
  -
  • حجم مبنا1/2M
  • تعداد سهام3,000,000,000
  • سهام شناور-
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-
  • زمینه فعالیت: خدماتی صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: تلفن امور سهام: 0مدیرعامل: احمد شریف زاده
   نشانی امور سهام:

  نمادهای هم گروه

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  گپارس
  گ
  -2.98155,7001/5B2/3B-00.40%
  گکیش
  گ
  1.6221,75029/1B4/5B-01.05%
  سمگا
  س
  0.137,490389/4B75/2B--31/3B0.62%