نیرو

آخرین قیمت
57,850-2/36%
قیمت پایانی
57,550-2/87%
حجم(مشکوک)
780/3K

نیرو

|مجاز
نیرو سرمایه|پایه فرابورس
آخرین قیمت
57,850-2/36%
قیمت پایانی
57,550-2/87%
حجم(مشکوک)
780/3K
 • ارزش معاملات
  44/9B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-5/96%
  • صنعت
  • بورس-10/08%

  قیمت روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  نیرو
  • ارزش بازار7/9B
  • تعداد معاملات308
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول-9/3B
  • سرانه خرید حقیقی4/6K
  • قدرت خریدار به فروشنده0/56
  62,850بازه قیمت روز59,250
  35/6B
  حقیقی
  44/9B
  9/3B
  حقوقی
  0
  مقیاس
  سهم کوچک
  P/E
  484/07
  درصد سهم از صنعت
  1/64
  RSI
  49/11
  • حجم مبنا1
  • تعداد سهام136,145,000
  • سهام شناور65.00%
  • EPS112
  • P/Eگروه-
  • P/S149/6714
  • میانگین حجم یک ماه675/2K
  • میانگین حجم سه ماه664/2K
  • میانگین حجم یک سال669/9K
  • میانگین ارزش یک ماه15/8B
  • میانگین ارزش سه ماه16/2B
  • میانگین ارزش یک سال15/3B
  • زمینه فعالیت: سرمایه گذاری صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: info@niroosarmayeh.comتلفن امور سهام: 0مدیرعامل: محمد شادرام
   نشانی امور سهام:

  نمادهای هم گروه (ماشین الات و دستگاه‌های برقی)

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  بایکا
  ب
  2/9919,6601/3B9/9B2/06%011%286/98
  بشهاب
  ب
  4/9724,38038/8B17/9B3/71%1/1B1/36%12/58
  بکاب
  ب
  -3/0850,740238/9B25/2B5/23%-0/94%31/6
  بموتو
  ب
  -2/13,93653/4B56/6B11/77%13/5B0/64%8/82
  بتک
  ب
  -1/88287,1001/7B2/5B0/53%01/64%471/72
  بترانس
  ب
  3/093,035149/7B111/8B23/24%32/8B1/72%7/72
  بالبر
  ب
  -1/2337,2705/3B23/6B4/91%01/31%92/99
  بکام
  ب
  -1/64,32652/1B43/3B9%-4/2B0/81%-
  بنیرو
  ب
  75,109165/2B48/7B10/12%-2/8B1%8/51
  بسویچ
  ب
  4/568,50039/3B112/3B23/34%-0/8%6/96
  بکابل
  ب
  2/6928,00028/6B29/3B6/09%14/9B2%-