چنوپا

|مجاز
چنوپا|unknown
آخرین قیمت
47,2002.94%
قیمت پایانی
47,200
حجم(مشکوک)
21/6K
 • ارزش معاملات
  1B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  چنوپا
  • ارزش بازار24/5B
  • تعداد معاملات9
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول0
  • سرانه خرید حقیقی10/8K
  • قدرت خریدار به فروشنده0
  45,850بازه قیمت روز43,250
  1B
  حقیقی
  1B
  0
  حقوقی
  0
  مقیاس
  سهم متوسط
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  0
  RSI
  -
  • حجم مبنا1
  • تعداد سهام520,000,000
  • سهام شناور-
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-

  نمادهای هم گروه

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  چفیبر
  چ
  4.937,190147/6B13B-13/3B1.22%
  چخزر
  چ
  2.8535,80045/9B7/2B-1/3B13.95%