کمینا

|مجاز
کمینا|unknown
آخرین قیمت
9,5702.90%
قیمت پایانی
9,560
حجم(مشکوک)
9/2M
 • ارزش معاملات
  87/9B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  کمینا
  • ارزش بازار12/2B
  • تعداد معاملات9,191,850
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول9B
  • سرانه خرید حقیقی70/1K
  • قدرت خریدار به فروشنده0
  9,420بازه قیمت روز8,880
  77/8B
  حقیقی
  68/8B
  10/1B
  حقوقی
  19/1B
  مقیاس
  سهم کوچک
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  -
  RSI
  -
  • حجم مبنا2/1M
  • تعداد سهام1,273,000,000
  • سهام شناور-
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-
  • زمینه فعالیت: صنعت:
   سایت: پست الکترونیکی: تلفن امور سهام: مدیرعامل:
   نشانی امور سهام:

  نمادهای هم گروه

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E