خلیبل

|مجاز
خلیبل|unknown
آخرین قیمت
31,7502.42%
قیمت پایانی
31,350
حجم(مشکوک)
346/5K
 • ارزش معاملات
  11B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  خلیبل
  • ارزش بازار46/7B
  • تعداد معاملات346,510
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول317M
  • سرانه خرید حقیقی5/8K
  • قدرت خریدار به فروشنده0
  32,000بازه قیمت روز30,200
  10/9B
  حقیقی
  10/6B
  0
  حقوقی
  317M
  مقیاس
  سهم متوسط
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  -
  RSI
  -
  • حجم مبنا628/9K
  • تعداد سهام1,469,319,000
  • سهام شناور-
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-
  • زمینه فعالیت: تولیدی صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: info@saipamalleable.comتلفن امور سهام: 0مدیرعامل: حمید رضا دهقانی
   نشانی امور سهام:
   تهران- جاده مخصوص کرج، کیلومتر 5/15، روبروی سایپا

  نمادهای هم گروه

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E