کصدف

|مجاز
کصدف|unknown
آخرین قیمت
23,4502.40%
قیمت پایانی
22,950
حجم(مشکوک)
84/5K
 • ارزش معاملات
  2B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  کصدف
  • ارزش بازار5/6B
  • تعداد معاملات28
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول162/6M
  • سرانه خرید حقیقی4/8K
  • قدرت خریدار به فروشنده0
  23,450بازه قیمت روز22,150
  1/9B
  حقیقی
  1/7B
  63/5M
  حقوقی
  226M
  مقیاس
  سهم کوچک
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  0
  RSI
  -
  • حجم مبنا888/9K
  • تعداد سهام240,000,000
  • سهام شناور-
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-

  نمادهای هم گروه

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  کحافظ
  ک
  0.577,0508/7B36/3B--696/7M0.67%
  کپارس
  ک
  4.9010,23025/7B16/8B--5/6B2.34%
  کترام
  ک
  1.6212,44017/8B11/2B--417/2M0.97%
  کسعدی
  ک
  1.3312,9508/8B6/5B--4/9B0.58%
  کساوه
  ک
  2.3763,0207B34/1B-00.83%
  کلوند
  ک
  2.3039,2602/8B16B--303/2M0.65%
  کهرام
  ک
  1.7845,90061/7B3/4B-00.49%
  کآرا
  ک
  -0.9618,6706/5B2/5B-00.95%