فکمند

آخرین قیمت
42,4002/91%
قیمت پایانی
41,2500/12%
حجم(مشکوک)
165/1K

فکمند

|مجاز
گسترش قطعه سازی کمند|پایه فرابورس
آخرین قیمت
42,4002/91%
قیمت پایانی
41,2500/12%
حجم(مشکوک)
165/1K
 • ارزش معاملات
  7B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+9/13%
  • صنعت
  • بورس-10/08%

  قیمت روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  فکمند
  • ارزش بازار3/2B
  • تعداد معاملات22
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول2/2B
  • سرانه خرید حقیقی33K
  • قدرت خریدار به فروشنده3/76
  42,250بازه قیمت روز39,850
  7B
  حقیقی
  4/8B
  0
  حقوقی
  2/2B
  مقیاس
  سهم کوچک
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  1/45
  RSI
  -
  • حجم مبنا3/8M
  • تعداد سهام76,600,000
  • سهام شناور33.37%
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-
  • زمینه فعالیت: تولیدی صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: kamand29507@gmail.comتلفن امور سهام: 0مدیرعامل: فتاح صفری
   نشانی امور سهام:
   مشهد شهرک صنعتی ماشین سازی و فن آوری های برتر خیابان کوشش یک شماره 309

  نمادهای هم گروه (ساخت محصولات فلزی)

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  فبستم
  ف
  2/0812,0106/8B3/5B1/55%01/53%114/11
  فنرژی
  ف
  1/9241,9004B6/9B3/09%424M15/77%-
  فبیرا
  ف
  1/973,7198/3B6/6B2/94%1/4B4/79%-
  فسلیر
  ف
  2/9526,57129/4B2/7B1/21%---
  فجوش
  ف
  -2/972,01610/5B4/1B1/84%00/86%-
  فاراک
  ف
  0/972,394108B49/3B22/01%6/8B1/02%16/51
  فجام
  ف
  4/997,74055/5B7B3/13%15/3B1/36%9/59
  فلامی
  ف
  4/9615,450110/3B9/3B4/14%-1/6B1/22%12/2
  فاما
  ف
  -0/1314,9407/7B52/5B23/43%-3/1B1/05%8/48
  فاذر
  ف
  1/342,441136/5B44B19/63%-0/81%-
  چدن
  چ
  0/193,14076/5B34/6B15/46%7/4B0/68%18/51
  کیا
  ک
  1/9415,7108/8B3/5B1/55%-3/2B0/4%59/85
  صاما411
  ص
  11,010,0003B-----