خودکفا

|مجاز
خودکفا|unknown
آخرین قیمت
8,3402.96%
قیمت پایانی
8,340
حجم(مشکوک)
4/1M
 • ارزش معاملات
  33/8B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  خودکفا
  • ارزش بازار62/5B
  • تعداد معاملات4,051,202
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول4B
  • سرانه خرید حقیقی180/6K
  • قدرت خریدار به فروشنده0
  8,100بازه قیمت روز7,640
  27/1B
  حقیقی
  23/1B
  6/7B
  حقوقی
  10/7B
  مقیاس
  سهم بزرگ
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  -
  RSI
  -
  • حجم مبنا1
  • تعداد سهام7,500,000,000
  • سهام شناور-
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-
  • زمینه فعالیت: سرمایه گذاری صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: nematparvar@minoogroup.comتلفن امور سهام: 0مدیرعامل: رحیم نعمت پرور
   نشانی امور سهام:
   -

  نمادهای هم گروه

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E