بایکا

آخرین قیمت
20,8402/96%
قیمت پایانی
20,8402/96%
حجم(مشکوک)
20/4K

بایکا

|مجاز
کارخانجات کابلسازی ‌ایران‌|پایه فرابورس
آخرین قیمت
20,8402/96%
قیمت پایانی
20,8402/96%
حجم(مشکوک)
20/4K
 • ارزش معاملات
  425/8M
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+19/84%
  • صنعت
  • بورس-1/07%

  قیمت روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  بایکا
  • ارزش بازار10/5B
  • تعداد معاملات20
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول0
  • سرانه خرید حقیقی20/4K
  • قدرت خریدار به فروشنده13
  19,090بازه قیمت روز17,990
  425/8M
  حقیقی
  425/8M
  0
  حقوقی
  0
  مقیاس
  سهم کوچک
  P/E
  286/98
  درصد سهم از صنعت
  2/19
  RSI
  90/06
  • حجم مبنا1/1M
  • تعداد سهام504,734,000
  • سهام شناور21.20%
  • EPS13
  • P/Eگروه-
  • P/S2/7761
  • میانگین حجم یک ماه270K
  • میانگین حجم سه ماه318/1K
  • میانگین حجم یک سال398/9K
  • میانگین ارزش یک ماه3/5B
  • میانگین ارزش سه ماه4/2B
  • میانگین ارزش یک سال5/9B
  • زمینه فعالیت: تولیدی صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: info@irancable.comتلفن امور سهام: 0مدیرعامل: محمد علیمرادی
   نشانی امور سهام:
   شیراز-کیلومتر15 جاده شیراز-اردکان

  نمادهای هم گروه (ماشین الات و دستگاه‌های برقی)

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  نیرو
  ن
  2/9960,25021/9B8/2B1/7%9/9B2%484/07
  بشهاب
  ب
  4/9726,74038/2B19/6B4/06%-9/4B2/84%12/58
  بکاب
  ب
  -3/0850,740238/9B25/2B5/23%-0/94%31/6
  بموتو
  ب
  -0/374,02824/2B57/4B11/94%8/2B1/19%8/82
  بتک
  ب
  -1/33285,750739M2/5B0/53%01/86%471/72
  بترانس
  ب
  -0/353,201181/7B114/3B23/77%26B1/17%7/72
  بالبر
  ب
  -4/2334,91012/9B22B4/58%00/66%92/99
  بکام
  ب
  -1/64,32652/1B43/3B8/99%-0/81%-
  بنیرو
  ب
  -3/665,07677/3B47/1B9/79%-20B0/69%8/51
  بسویچ
  ب
  4/568,50039/3B112/3B23/34%-0/8%6/96
  بکابل
  ب
  0/7129,25068/1B29/2B6/06%1/5B1/07%-