وآفری

|مجاز
وآفری|unknown
آخرین قیمت
2,7062.97%
قیمت پایانی
2,682
حجم(مشکوک)
26/5M
 • ارزش معاملات
  71/1B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  وآفری
  • ارزش بازار32/5B
  • تعداد معاملات26,497,107
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول12/6B
  • سرانه خرید حقیقی57/1K
  • قدرت خریدار به فروشنده0
  2,714بازه قیمت روز2,556
  17/6B
  حقیقی
  5B
  53/4B
  حقوقی
  66B
  مقیاس
  سهم متوسط
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  0
  RSI
  -
  • حجم مبنا7/4M
  • تعداد سهام12,000,000,000
  • سهام شناور-
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-
  • زمینه فعالیت: صنعت:
   سایت: پست الکترونیکی: تلفن امور سهام: مدیرعامل:
   نشانی امور سهام:

  نمادهای هم گروه

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  وحافظ
  و
  -2.994,6613/4B8/4B-00.29%
  ودی
  و
  0.714,88730/9B28/8B--343/4M0.89%
  وسین
  و
  0.311,96917/4B11/5B--528/9M0.95%
  اتکای
  ا
  4.256,77019/6B55B-2/1B0.83%
  ملت
  م
  4.041,51338/2B46/6B-1/3B1.14%
  آسیا
  آ
  2.381,87549B58/7B--18/9B0.92%
  ورازی
  و
  -0.921,50972/3B28/6B--6/4B0.72%
  پارسیان
  پ
  5.094,125167/8B53/2B-14/5B0.91%
  ما
  م
  3.293,62621/6B29/4B--9/6B0.93%
  دانا
  د
  -0.913,239356/8B63/2B--69/3B0.64%
  البرز
  ا
  6.992,383144/3B86/2B--61/6B0.95%
  ومعلم
  و
  4.391,96827/8B11/5B-1/1B1.62%
  اتکام
  ا
  -0.695,74027/3B46/1B--17B0.29%
  وتعاون
  و
  4.951,84618/2B9/2B-2/6B1.85%
  اتکاسا
  ا
  2.853,57562/3B8/9B--11/7B4.05%
  آواپارس
  آ
  1.021,79061B6/2B--573/8M1.92%
  بتهران
  ب
  2.991,444168/5B0-19/1B5.06%