ویسا

آخرین قیمت
11,2402/93%
قیمت پایانی
11,2102/66%
حجم(مشکوک)
1/6M

ویسا

|مجاز
سرمایه گذاری ایساتیس پویا|پایه فرابورس
آخرین قیمت
11,2402/93%
قیمت پایانی
11,2102/66%
حجم(مشکوک)
1/6M
 • ارزش معاملات
  18/5B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+8/52%
  • صنعت
  • بورس-10/08%

  قیمت روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  ویسا
  • ارزش بازار12/8B
  • تعداد معاملات173
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول674/4M
  • سرانه خرید حقیقی39/2K
  • قدرت خریدار به فروشنده2/03
  11,430بازه قیمت روز10,770
  18/5B
  حقیقی
  17/8B
  0
  حقوقی
  674/4M
  مقیاس
  سهم کوچک
  P/E
  17/74
  درصد سهم از صنعت
  1/3
  RSI
  77/16
  • حجم مبنا2M
  • تعداد سهام1,140,000,000
  • سهام شناور20.75%
  • EPS408
  • P/Eگروه-
  • P/S22/7413
  • میانگین حجم یک ماه769/2K
  • میانگین حجم سه ماه846/7K
  • میانگین حجم یک سال1/2M
  • میانگین ارزش یک ماه4/5B
  • میانگین ارزش سه ماه5B
  • میانگین ارزش یک سال8/4B
  • زمینه فعالیت: سرمایه گذاری صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: isatispooya@yahoo.comتلفن امور سهام: 0مدیرعامل: سید علی محمد خبیری
   نشانی امور سهام:
   یزد

  نمادهای هم گروه (واسطه‌گری‌های مالی و پولی)

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  وآفر
  و
  2/9517,0102/1B8/7B0/88%1/9B19/4%3/09
  وسنا
  و
  2/8519,11025/7B66/1B6/68%13/7B2/64%55/26
  وآتوس
  و
  2/99366,500159/9B659/7B66/73%-1/59%-
  وارس
  و
  2/9726,000102/3B13B1/31%-0/39%9/05
  واعتبار
  و
  -6/926,880278/8B12/3B1/25%-0/82%6/98
  ومشان
  و
  2/99192,05011/8B3/9B0/39%2/9B1/9%211/18
  ولراز
  و
  2/1740,05022/4B2/4B0/25%-256/9M1/06%-
  واحیا
  و
  2/8221,750141/1B175/2B17/72%2/3B2/54%9/56
  وثوق
  و
  -2/9619,7005/7B6/3B0/64%-394M0/17%113/76
  وثنو
  و
  2/983,78519B9/5B0/96%-4/4B1/54%6/91
  واحصا
  و
  -2/9336,55022/6B15/4B1/56%-2/6B1/2%65/69
  ولانا
  و
  2/4550,150151/8B5/2B0/53%-2/3B2/19%51/09
  ولشرق
  و
  07,85041/6B10/8B1/1%-0/75%47/63