ولتجار

|مجاز
ولتجار|unknown
آخرین قیمت
2,6562.99%
قیمت پایانی
2,635
حجم(مشکوک)
5/9M
 • ارزش معاملات
  15/6B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  ولتجار
  • ارزش بازار4/8B
  • تعداد معاملات5,885,173
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول-79/7M
  • سرانه خرید حقیقی114/5K
  • قدرت خریدار به فروشنده0
  2,585بازه قیمت روز2,435
  14B
  حقیقی
  14/1B
  1/6B
  حقوقی
  1/6B
  مقیاس
  سهم کوچک
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  -
  RSI
  -
  • حجم مبنا8/1M
  • تعداد سهام1,800,000,000
  • سهام شناور-
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-
  • زمینه فعالیت: صنعت:
   سایت: پست الکترونیکی: تلفن امور سهام: مدیرعامل:
   نشانی امور سهام:

  نمادهای هم گروه

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E