فوکا

|مجاز
فوکا|unknown
آخرین قیمت
14,0000.14%
قیمت پایانی
13,850
حجم(مشکوک)
4/2M
 • ارزش معاملات
  57/6B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  فوکا
  • ارزش بازار83/6B
  • تعداد معاملات4,161,495
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول-19/3B
  • سرانه خرید حقیقی21K
  • قدرت خریدار به فروشنده0
  14,390بازه قیمت روز13,570
  34/8B
  حقیقی
  54/1B
  23B
  حقوقی
  3/8B
  مقیاس
  سهم بزرگ
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  -
  RSI
  -
  • حجم مبنا2/4M
  • تعداد سهام5,974,726,000
  • سهام شناور-
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-
  • زمینه فعالیت: تولیدی صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: info@kaaviansteel.comتلفن امور سهام: 0مدیرعامل: امیرحسین کریمی
   نشانی امور سهام:
   اهواز - کیلومتر 9 جاده خرمشهر - شرکت فولاد کاویان

  نمادهای هم گروه

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E