تشتاد

|مجاز
تشتاد|unknown
آخرین قیمت
5,5202.99%
قیمت پایانی
5,430
حجم(مشکوک)
1/6M
 • ارزش معاملات
  9B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  تشتاد
  • ارزش بازار5B
  • تعداد معاملات1,638,333
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول2/2B
  • سرانه خرید حقیقی46/8K
  • قدرت خریدار به فروشنده0
  5,470بازه قیمت روز5,170
  9B
  حقیقی
  6/8B
  0
  حقوقی
  2/2B
  مقیاس
  سهم کوچک
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  -
  RSI
  -
  • حجم مبنا3/8M
  • تعداد سهام902,719,000
  • سهام شناور-
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-
  • زمینه فعالیت: صنعت:
   سایت: پست الکترونیکی: تلفن امور سهام: مدیرعامل:
   نشانی امور سهام:

  نمادهای هم گروه

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E