دحاوی

|مجاز
دحاوی|unknown
آخرین قیمت
14,1202.99%
قیمت پایانی
14,120
حجم(مشکوک)
2/9M
 • ارزش معاملات
  40/4B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  دحاوی
  • ارزش بازار15/2B
  • تعداد معاملات2,863,940
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول11B
  • سرانه خرید حقیقی64/4K
  • قدرت خریدار به فروشنده0
  13,710بازه قیمت روز12,930
  35/5B
  حقیقی
  24/5B
  5B
  حقوقی
  16B
  مقیاس
  سهم متوسط
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  0
  RSI
  -
  • حجم مبنا1/5M
  • تعداد سهام1,080,000,000
  • سهام شناور-
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-
  • زمینه فعالیت: تولیدی صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: info@alhavipharma.comتلفن امور سهام: 0مدیرعامل: محمد مسعود علیمراد
   نشانی امور سهام:
   شهر تهران شهرک دانشگاه بلوار ایران خودرو بزرگراه امیرسرلشگر حسین لشگری پلاک 128

  نمادهای هم گروه

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  دسبحا
  د
  0.3710,93013/9B76/4B--8/3M0.72%
  کاسپین
  ک
  0.3116,03015/4B22/4B--3/4B0.75%
  دامین
  د
  0.274,08446/1B22/3B--892/6M0.94%
  دشیری
  د
  2.1898,9006/6B5B--580M1.49%
  دکوثر
  د
  2.948,11097/1B13/7B-12/1B0.81%
  دلر
  د
  2.8025,92057/1B58/7B-3/3B0.47%
  دسانکو
  د
  2.987,71087B12/2B--2/6B0.67%
  دفرا
  د
  0.1630,26015/3B42/6B--8B0.19%
  دشیمی
  د
  3.7923,72087/6B21/9B--9B0.63%
  دتماد
  د
  4.0643,68036/5B32/1B--12/8B0.67%
  درازک
  د
  -0.9716,54048/9B34/3B-3/5B0.90%
  دسینا
  د
  -0.4313,98025/8B33/7B--17/1B0.36%
  دتولید
  د
  5.3412,880185/4B11/1B--9/1B0.72%
  دزهراوی
  د
  4.986,720107/8B21/6B--13/9B0.94%
  ددام
  د
  1.1413,44045B15/3B-3/4M0.73%
  دبالک
  د
  1.0011,33086/1B8/6B--9/1B0.90%
  داسوه
  د
  4.9950,87072/4B38/2B-58/4B3.48%
  دابور
  د
  2.4719,5905/9B35/9B-01.14%
  دالبر
  د
  -1.119,00025/3B58/6B--733/3M0.84%
  دروز
  د
  1.5122,34023/8B15/5B-34/7M0.94%
  دجابر
  د
  2.1216,17033/1B36/1B-3B0.64%
  کی بی سی
  ک
  2.0015,10035/5B7/5B--3/3B0.84%
  دپارس
  د
  3.0648,3809/5B47B--3/8B1.65%
  دلقما
  د
  -2.243,51082/4B23/5B--2/8B0.71%
  دکیمی
  د
  0.5735,74024/8B20/4B-1/2B0.66%
  دعبید
  د
  3.0116,790313/4B230/8B-49/2B1.76%
  دیران
  د
  2.7414,390477/1B12/6B--396/5M0.83%
  دفارا
  د
  1.2925,88037/8B41/4B-460/7M1.27%
  دارو
  د
  4.9926,47033/4B68/9B-17/8B1.70%
  دسبحان
  د
  -1.338,21054/6B29/6B--5/1B0.53%
  دقاضی
  د
  1.8719,3407/9B33/3B--1/4B1.16%
  ریشمک
  ر
  6.9227,500231/8B8/3B-8/8B0.90%
  داوه
  د
  -2.5010,51058/1B7/3B-2/1B0.53%
  صینا205
  ص
  -0.11974,902974/9K--0-
  ددانا
  د
  1.4837,55056/6B90/6B--19/8B4.92%