ودانا

|مجاز
ودانا|unknown
آخرین قیمت
4,448-1.18%
قیمت پایانی
4,430
حجم(مشکوک)
4/3M
 • ارزش معاملات
  19/3B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۱/۹گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1401/12/29

اطلاعات معاملاتی نماد

ودانا
 • ارزش بازار6B
 • تعداد معاملات4,349,260
 • تغییر مالکیت0%
 • خالص جریان ورود خروج پول133/1M
 • سرانه خرید حقیقی55/1K
 • قدرت خریدار به فروشنده0
4,576بازه قیمت روز4,310
19/3B
حقیقی
19/1B
0
حقوقی
133/1M
مقیاس
سهم کوچک
P/E
-
درصد سهم از صنعت
0
RSI
-
 • حجم مبنا1
 • تعداد سهام1,350,000,000
 • سهام شناور-
 • EPS-
 • P/Eگروه-
 • P/S-
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • زمینه فعالیت: صنعت:
  سایت: پست الکترونیکی: تلفن امور سهام: مدیرعامل:
  نشانی امور سهام:

نمادهای هم گروه

نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
پردیس
پ
6.995,133136/8B15/6B--5/3B1.66%
آریان
آ
2.994,541321/3B268/3B--91B1.45%
فلات
ف
-2.8632,60095/4B12/6B-46/4B0.99%
وسپه
و
-0.845,91050/3B138/3B--3/1B0.50%
وبهمن
و
2.243,70954/7B52/3B-13/3B1.03%
وصنعت
و
2.832,26450/1B41/2B-2/3B1.16%
وتوصا
و
4.4110,06060/7B40/7B--11/8B1.14%
وایرا
و
2.972,361968/4M5/3B-07.00%
اعتلا
ا
1.073,40524/6B10/4B-10B1.37%
واتی
و
6.6417,200122/7B78/8B--3/5B1.17%
وکادو
و
-0.6722,20019/3B17/7B--952/7M1.34%
وآرین
و
2.981,48439B5/9B-1/5B1.20%
معیار
م
0.5215,61059/7B4/6B-13/7B0.62%
وگستر
و
6.995,63062/5B4/5B--2/7B2.58%
گوهران
گ
3.654,6907B31/4B--263/3M1.82%
وخارزم
و
0.365,540343/5B103/8B-34/5B1.03%
سدبیر
س
-1.0528,650123/4B7/1B-143/3K0.43%
وسکاب
و
3.603,47354B41/4B--1/8B1.23%
وبیمه
و
3.361,729130/2B27/6B--345/6M0.91%
وتوسم
و
6.614,75550/3B39/1B--8/1B0.95%
ونیرو
و
6.973,144266/3B33/8B--22/4B1.30%
وسبحان
و
0.962,50438/9B19/6B--10/9B0.60%
ونیکی
و
3.507,79046/1B279/6B--13/6B0.82%
وساپا
و
4.636,020328B97/6B--2/2B0.96%
وبوعلی
و
3.233,17223/3B19/2B-3/4B1.48%
وصنا
و
5.231,86447/3B15/6B-19/4M0.99%
وپویا
و
1.603,44366/1B24B-03.60%
سرچشمه
س
0.679,020103/1B69/4B--49/7B1.13%
وفتخار
و
1.083,17428/2B6/3B--2/4B0.89%
وآوا
و
2.543,39041/3B4/5B--5/6B1.17%
صبا
ص
4.994,263241/3B399/1B-9/9B3.00%
وکبهمن
و
6.994,23673/2B42/4B-14/4B27.20%
وسپهر
و
6.973,98694B307/1B-8/3B5.39%
وامین
و
-1.3211,38010/5B112/3B--9/8B0.37%
ومدیر
و
4.974,36542/9B39/7B--21/3B2.79%
ولقمان
و
0.044,6981/4B4/2B-02.08%
مدیریت
م
5.983,59570/3B10/9B-2/5B2.63%
وهامون
و
3.682,73769/5B14/1B-3/6B4.06%
وتوسکا
و
-2.977,7102/9B6/2B-00.96%
وطوبی
و
7.002,39773/9B7/3B-14/3B1.86%
ومهان
و
1.697,11040/2B216B--6/6B2.18%