سمتاز

|مجاز
سمتاز|unknown
آخرین قیمت
46,7502.97%
قیمت پایانی
46,100
حجم(مشکوک)
228/2K
 • ارزش معاملات
  10/7B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  سمتاز
  • ارزش بازار46/8B
  • تعداد معاملات228,231
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول7/2B
  • سرانه خرید حقیقی7/9K
  • قدرت خریدار به فروشنده0
  46,400بازه قیمت روز43,700
  9/3B
  حقیقی
  2B
  1/4B
  حقوقی
  8/6B
  مقیاس
  سهم متوسط
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  -
  RSI
  -
  • حجم مبنا449/9K
  • تعداد سهام1,000,000,000
  • سهام شناور-
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-
  • زمینه فعالیت: تولیدی صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: Info@Momtazancement.comتلفن امور سهام: 0مدیرعامل: محمد ربانی
   نشانی امور سهام:
   کیلومتر 32 جاده کرمان – تهران

  نمادهای هم گروه

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E