کآرا

|مجاز
کآرا|unknown
آخرین قیمت
18,200-2.73%
قیمت پایانی
18,320
حجم(مشکوک)
2/2M
 • ارزش معاملات
  41/2B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  کآرا
  • ارزش بازار2/5B
  • تعداد معاملات2,247,948
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول-5/1B
  • سرانه خرید حقیقی11/7K
  • قدرت خریدار به فروشنده0
  19,250بازه قیمت روز18,130
  36B
  حقیقی
  41/2B
  5/1B
  حقوقی
  0
  مقیاس
  سهم کوچک
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  0
  RSI
  -
  • حجم مبنا1/1M
  • تعداد سهام135,000,000
  • سهام شناور-
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-
  • زمینه فعالیت: تولیدی صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: تلفن امور سهام: 0مدیرعامل:
   نشانی امور سهام:

  نمادهای هم گروه

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  کحافظ
  ک
  0.857,04048/7B36/4B--3/8B0.55%
  کصدف
  ک
  2.8423,15010/4B5/7B-1/3B1.39%
  کپارس
  ک
  4.9010,24034/7B16/8B--12/5B2.65%
  کترام
  ک
  4.9612,800110/1B11/6B-5/4B1.18%
  کسعدی
  ک
  1.4912,98034B6/5B--6/3B0.68%
  کساوه
  ک
  2.4264,34036B34/1B--9/7M1.49%
  کلوند
  ک
  2.5840,04026/4B16B--14/6B0.50%
  کهرام
  ک
  2.0045,90096/1B3/4B-00.53%