سامان

|مجاز
سامان|unknown
آخرین قیمت
3,1122.98%
قیمت پایانی
3,112
حجم(مشکوک)
10/9M
 • ارزش معاملات
  34B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۱/۹گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره 12 ماهه منتهی به 1401/09/30
  • ۱۴۰۲/۱/۹گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1401/12/29

اطلاعات معاملاتی نماد

سامان
 • ارزش بازار150/2B
 • تعداد معاملات10,918,715
 • تغییر مالکیت0%
 • خالص جریان ورود خروج پول2B
 • سرانه خرید حقیقی173/4K
 • قدرت خریدار به فروشنده0
3,022بازه قیمت روز2,846
31/3B
حقیقی
29/3B
2/7B
حقوقی
4/7B
مقیاس
سهم بزرگ
P/E
-
درصد سهم از صنعت
0
RSI
-
 • حجم مبنا1
 • تعداد سهام48,270,000,000
 • سهام شناور-
 • EPS-
 • P/Eگروه-
 • P/S-
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • زمینه فعالیت: صنعت:
  سایت: پست الکترونیکی: تلفن امور سهام: مدیرعامل:
  نشانی امور سهام:

نمادهای هم گروه

نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
دی
د
4.931,062487/4B143/6B-50/7B1.97%
وبملت
و
0.213,3921/2T1/2T--213/5B0.80%
وملل
و
5.003,44287/5B69/3B-693/4M0.85%
وشهر
و
-1.846,43088/7B99/8B-25/9B1.08%
وپست
و
4.976,940152/7B114/2B-28/7B0.99%
وکار
و
6.983,47847/2B168/4B-4/6B3.10%
وپاسار
و
0.193,161407B862/3B--18/4B0.87%
وسینا
و
-1.074,261151/4B107/9B--58/4B0.45%
وبصادر
و
0.472,1241/2T373/9B--76/2B0.56%
وتجارت
و
0.892,145665/9B483/9B--131/2B0.76%
وخاور
و
-0.064,725108/1B164B--9/1B0.90%
وپارس
و
0.702,151179/7B336/1B--16/3B0.79%
ونوین
و
4.994,131302B128/1B--41/9B0.98%
وزمین
و
0.916,68021/1B26/7B-9/4B1.82%
سمایه
س
2.994,69623/6B19B-95/1M2.00%
وگردش
و
2.887,860339/2B117/9B--75/5B0.63%