فبیرا

|مجاز
فبیرا|unknown
آخرین قیمت
2,1932.00%
قیمت پایانی
2,192
حجم(مشکوک)
7M
 • ارزش معاملات
  15/4B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  فبیرا
  • ارزش بازار3/9B
  • تعداد معاملات7,015,360
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول2B
  • سرانه خرید حقیقی209K
  • قدرت خریدار به فروشنده0
  2,175بازه قیمت روز2,091
  11B
  حقیقی
  9B
  4/4B
  حقوقی
  6/4B
  مقیاس
  سهم کوچک
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  0
  RSI
  -
  • حجم مبنا4/6M
  • تعداد سهام1,772,732,000
  • سهام شناور-
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-
  • زمینه فعالیت: صنعت:
   سایت: پست الکترونیکی: تلفن امور سهام: مدیرعامل:
   نشانی امور سهام:

  نمادهای هم گروه

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  فبستم
  ف
  -1.4611,64015/6B3/2B-168/4M0.52%
  فجوش
  ف
  -0.211,91621B4B-01.10%
  فجام
  ف
  1.876,45021/6B5/9B--98/3M1.15%
  فاما
  ف
  6.9611,43062/8B40/3B--20/6B0.77%
  چدن
  چ
  2.142,54963/9B27/8B--2/9B0.92%
  کیا
  ک
  -3.8214,86016/1B3/2B--5B0.79%
  فکمند
  ف
  -2.9737,0003/1B2/8B-00.13%