خبنیان

|مجاز
خبنیان|unknown
آخرین قیمت
8,240-1.20%
قیمت پایانی
8,180
حجم(مشکوک)
69/4M
 • ارزش معاملات
  568/1B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  خبنیان
  • ارزش بازار81/2B
  • تعداد معاملات69,441,563
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول-202/5B
  • سرانه خرید حقیقی33K
  • قدرت خریدار به فروشنده0
  8,370بازه قیمت روز7,890
  364/7B
  حقیقی
  567/1B
  203/3B
  حقوقی
  821/4M
  مقیاس
  سهم بزرگ
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  -
  RSI
  -
  • حجم مبنا3/9M
  • تعداد سهام9,851,997,000
  • سهام شناور-
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-
  • زمینه فعالیت: تولیدی صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: info@bonyandieseco.comتلفن امور سهام: 0مدیرعامل: سیاوش رسولی
   نشانی امور سهام:
   تبریز - بلوار ملت (دیزل آباد )/منطقه صنعتی غرب

  نمادهای هم گروه

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E