حاریا

آخرین قیمت
7,4401/92%
قیمت پایانی
7,4401/92%
حجم(مشکوک)
2/7M

حاریا

|مجاز
کشتیرانی آریا|پایه فرابورس
آخرین قیمت
7,4401/92%
قیمت پایانی
7,4401/92%
حجم(مشکوک)
2/7M
 • ارزش معاملات
  19/8B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+10/88%
  • صنعت
  • بورس-1/07%

  قیمت روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  حاریا
  • ارزش بازار2B
  • تعداد معاملات184
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول0
  • سرانه خرید حقیقی37/8K
  • قدرت خریدار به فروشنده1/31
  7,580بازه قیمت روز7,300
  18B
  حقیقی
  18B
  0
  حقوقی
  0
  مقیاس
  سهم کوچک
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  3/88
  RSI
  74/93
  • حجم مبنا1/4M
  • تعداد سهام270,000,000
  • سهام شناور43.92%
  • EPS-186
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه874/4K
  • میانگین حجم سه ماه802K
  • میانگین حجم یک سال1/3M
  • میانگین ارزش یک ماه4/2B
  • میانگین ارزش سه ماه3/8B
  • میانگین ارزش یک سال7/3B
  • زمینه فعالیت: خدماتی صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: info@aryashippinglines.comتلفن امور سهام: 0مدیرعامل: مریم تیموریان
   نشانی امور سهام:
   شهرک غرب خیابان هرمزان کوچه یازدهم پلاک1

  نمادهای هم گروه (حمل و نقل ابی)

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  حخزر
  ح
  -2/4448,45016/3B51/7B100%-7B0/55%14/94