فالوم

|مجاز
فالوم|unknown
آخرین قیمت
9,8902.91%
قیمت پایانی
9,840
حجم(مشکوک)
2/2M
 • ارزش معاملات
  21/7B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  فالوم
  • ارزش بازار13/8B
  • تعداد معاملات2,209,714
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول265/6M
  • سرانه خرید حقیقی31/1K
  • قدرت خریدار به فروشنده0
  9,650بازه قیمت روز9,090
  21/4B
  حقیقی
  21/2B
  310/6M
  حقوقی
  576/2M
  مقیاس
  سهم متوسط
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  -
  RSI
  -
  • حجم مبنا2/1M
  • تعداد سهام1,400,000,000
  • سهام شناور-
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-
  • زمینه فعالیت: صنعت:
   سایت: پست الکترونیکی: تلفن امور سهام: مدیرعامل:
   نشانی امور سهام:

  نمادهای هم گروه

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E