وآفر

آخرین قیمت
17,4602/95%
قیمت پایانی
17,0100/29%
حجم(مشکوک)
120/9K

وآفر

|مجاز
سرمایه گذاری ارزش آفرینان|پایه فرابورس
آخرین قیمت
17,4602/95%
قیمت پایانی
17,0100/29%
حجم(مشکوک)
120/9K
 • ارزش معاملات
  2/1B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+7/86%
  • صنعت
  • بورس-10/08%

  قیمت روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  وآفر
  • ارزش بازار8/7B
  • تعداد معاملات11
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول1/9B
  • سرانه خرید حقیقی30/2K
  • قدرت خریدار به فروشنده19/4
  17,410بازه قیمت روز16,410
  2/1B
  حقیقی
  190/5M
  0
  حقوقی
  1/9B
  مقیاس
  سهم کوچک
  P/E
  3/09
  درصد سهم از صنعت
  0/88
  RSI
  97/61
  • حجم مبنا6M
  • تعداد سهام500,000,000
  • سهام شناور53.02%
  • EPS7,304
  • P/Eگروه-
  • P/S3/085
  • میانگین حجم یک ماه810/7K
  • میانگین حجم سه ماه447/6K
  • میانگین حجم یک سال1M
  • میانگین ارزش یک ماه16/6B
  • میانگین ارزش سه ماه9/1B
  • میانگین ارزش یک سال27/1B
  • زمینه فعالیت: سرمایه گذاری صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: info@arzeshafarinan.comتلفن امور سهام: 0مدیرعامل: سیدعلی رضوی روحانی
   نشانی امور سهام:

  نمادهای هم گروه (واسطه‌گری‌های مالی و پولی)

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  وسنا
  و
  2/8519,11025/7B66/1B6/65%13/7B2/64%55/26
  وآتوس
  و
  2/99366,500159/9B659/7B66/46%-1/59%-
  وارس
  و
  2/9726,000102/3B13B1/31%-0/39%9/05
  واعتبار
  و
  -6/926,880278/8B12/3B1/24%-0/82%6/98
  ومشان
  و
  2/99192,05011/8B3/9B0/39%2/9B1/9%211/18
  ولراز
  و
  2/1740,05022/4B2/4B0/25%-256/9M1/06%-
  واحیا
  و
  2/8221,750141/1B175/2B17/65%2/3B2/54%9/56
  وثوق
  و
  -2/9619,7005/7B6/3B0/64%-394M0/17%113/76
  ویسا
  و
  2/9311,21018/5B12/8B1/29%674/4M2/03%17/74
  وثنو
  و
  2/983,78519B9/5B0/96%-4/4B1/54%6/91
  واحصا
  و
  -2/9336,55022/6B15/4B1/55%-2/6B1/2%65/69
  ولانا
  و
  2/4550,150151/8B5/2B0/53%-2/3B2/19%51/09
  ولشرق
  و
  07,85041/6B10/8B1/09%-0/75%47/63