کیا

|مجاز
کیا|بورس
آخرین قیمت
14,610-3.82%
قیمت پایانی
14,860
حجم(مشکوک)
1/1M
 • ارزش معاملات
  16/1B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۱/۹صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره 1 ماهه منتهی به 1401/12/29

اطلاعات معاملاتی نماد

کیا
 • ارزش بازار3/2B
 • تعداد معاملات1,086,625
 • تغییر مالکیت0%
 • خالص جریان ورود خروج پول-5B
 • سرانه خرید حقیقی34/5K
 • قدرت خریدار به فروشنده0
15,390بازه قیمت روز13,930
11/2B
حقیقی
16/2B
5B
حقوقی
0
مقیاس
سهم کوچک
P/E
-
درصد سهم از صنعت
0
RSI
-
 • حجم مبنا1
 • تعداد سهام220,468,000
 • سهام شناور-
 • EPS-
 • P/Eگروه-
 • P/S-
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • زمینه فعالیت: تولیدی صنعت: 0
  سایت: پست الکترونیکی: تلفن امور سهام: 0مدیرعامل:
  نشانی امور سهام:

نمادهای هم گروه

نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
فبستم
ف
-1.4611,64015/6B3/2B-168/4M0.52%
فبیرا
ف
2.002,19215/4B3/9B-2B2.75%
فجوش
ف
-0.211,91621B4B-01.10%
فجام
ف
1.876,45021/6B5/9B--98/3M1.15%
فاما
ف
6.9611,43062/8B40/3B--20/6B0.77%
چدن
چ
2.142,54963/9B27/8B--2/9B0.92%
فکمند
ف
-2.9737,0003/1B2/8B-00.13%