غگز

|مجاز
غگز|فرابورس
آخرین قیمت
6,4344.99%
قیمت پایانی
6,434
حجم(مشکوک)
1/4M
 • ارزش معاملات
  9/3B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  غگز
  • ارزش بازار2/5B
  • تعداد معاملات1,444,500
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول643/4M
  • سرانه خرید حقیقی206/4K
  • قدرت خریدار به فروشنده0
  6,128بازه قیمت روز5,546
  9/3B
  حقیقی
  8/7B
  0
  حقوقی
  643/4M
  مقیاس
  سهم کوچک
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  -
  RSI
  -
  • حجم مبنا1
  • تعداد سهام389,190,000
  • سهام شناور-
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-
  • زمینه فعالیت: صنعت:
   سایت: پست الکترونیکی: تلفن امور سهام: مدیرعامل:
   نشانی امور سهام:

  نمادهای هم گروه

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E