ثرود

|مجاز
ثرود|فرابورس
آخرین قیمت
14,7905.42%
قیمت پایانی
14,790
حجم(مشکوک)
2/1M
 • ارزش معاملات
  31/7B
 • تاثیر در شاخص
  0/69
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۱/۸گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1401/12/29

اطلاعات معاملاتی نماد

ثرود
 • ارزش بازار7/4B
 • تعداد معاملات553
 • تغییر مالکیت0%
 • خالص جریان ورود خروج پول1/1B
 • سرانه خرید حقیقی11/5K
 • قدرت خریدار به فروشنده0
14,410بازه قیمت روز12,530
31/6B
حقیقی
30/5B
0
حقوقی
1/1B
مقیاس
سهم کوچک
P/E
-
درصد سهم از صنعت
0
RSI
-
 • حجم مبنا1
 • تعداد سهام500,000,000
 • سهام شناور-
 • EPS-
 • P/Eگروه-
 • P/S-
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-

نمادهای هم گروه

نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
ثنام
ث
2.971,6317/4B3/9B-1/6B1.43%
ثجوان
ث
2.877,3705/7B19/2B-02.45%
ثالوند
ث
-1.4913,91031/4B11/1B--914/4M0.73%
ثقزوی
ث
-2.4812,38010/1B2/4B-01.24%
ثعتما
ث
-1.9512,550125/5M1/8B-00.50%
ثتوسا
ث
2.9918,4703B1/8B-02.31%
ثتران
ث
4.535,03622B9/4B--20M0.90%
ثزاگرس
ث
1.4328,0504/6B1/9B--1/3B1.17%
ثشرق
ث
4.957,21083/5B7/9B-2/9B1.47%
ثعمرا
ث
6.9813,350130/4B17/7B-2/8B1.92%
ثشاهد
ث
6.9514,32059/8B57/4B-642/3M1.46%
ثغرب
ث
-0.128,49017/8B10/2B-00.85%
کرمان
ک
1.121,454172/3B61/3B-2/4B0.70%
ثباغ
ث
1.3012,35010/2B16/5B-5B1.83%
آباد
آ
4.9838,30019/9B9/2B-233/6M0.97%
ثپردیس
ث
2.346,49038/3B13/1B-796/3M0.89%
ثاخت
ث
-3.353,80660/1B33/7B--11/8B0.61%
ثنوسا
ث
3.535,61113/5B14/9B--159/5M0.89%
ثاژن
ث
1.995,143674/1M2/1B-03.75%
ثبهساز
ث
1.962,49563B50/3B-375/2M2.78%
ثامید
ث
2.832,03267/7B132/9B-2B2.30%
ثجنوب
ث
2.0210,55029/3B14/9B-3/3B0.70%