زشگزا

|مجاز
زشگزا|فرابورس
آخرین قیمت
7,8400.13%
قیمت پایانی
8,010
حجم(مشکوک)
14/6M
 • ارزش معاملات
  116/7B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  زشگزا
  • ارزش بازار7/5B
  • تعداد معاملات14,578,085
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول4/5B
  • سرانه خرید حقیقی21/7K
  • قدرت خریدار به فروشنده0
  7,980بازه قیمت روز6,940
  102/7B
  حقیقی
  98/2B
  14/1B
  حقوقی
  18/6B
  مقیاس
  سهم کوچک
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  -
  RSI
  -
  • حجم مبنا2/2M
  • تعداد سهام960,000,000
  • سهام شناور-
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-
  • زمینه فعالیت: تولیدی صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: تلفن امور سهام: 0مدیرعامل: مهدی صادقی
   نشانی امور سهام:
   استان چهار محال و بختیاری - شهرکرد - کیلومتر 10 جاده سامان

  نمادهای هم گروه

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E