بزاگرس

|مجاز
بزاگرس|فرابورس
آخرین قیمت
5,9455.00%
قیمت پایانی
5,945
حجم(مشکوک)
5/4M
 • ارزش معاملات
  32/4B
 • تاثیر در شاخص
  3/09
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  بزاگرس
  • ارزش بازار35/7B
  • تعداد معاملات5,442,657
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول9/2B
  • سرانه خرید حقیقی154/2K
  • قدرت خریدار به فروشنده0
  5,662بازه قیمت روز5,124
  31/2B
  حقیقی
  22B
  1/2B
  حقوقی
  10/4B
  مقیاس
  سهم متوسط
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  0
  RSI
  -
  • حجم مبنا1
  • تعداد سهام6,000,000,000
  • سهام شناور-
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-
  • زمینه فعالیت: صنعت:
   سایت: پست الکترونیکی: تلفن امور سهام: مدیرعامل:
   نشانی امور سهام:

  نمادهای هم گروه

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  وهور
  و
  3.381,71573/7B130/6B-3/6B0.97%
  بمپنا
  ب
  2.387,62038B59/8B-1/4B1.12%
  دماوند
  د
  2.7823,600123/5B132/5B--16/8B1.12%
  بکهنوج
  ب
  0.781,67127/9B27B--8/3B0.71%
  بگیلان
  ب
  -1.4815,99080/8B68/5B-2/6B3.78%
  بجهرم
  ب
  2.422,738181/9B66/4B-67/1B1.45%
  آبادا
  آ
  2.0512,39065/2B31/1B--13/2B4.20%
  بپیوند
  ب
  4.7513,36054/4B40/4B--2/2B6.04%