پیزد

|مجاز
پیزد|فرابورس
آخرین قیمت
14,2905.00%
قیمت پایانی
14,280
حجم(مشکوک)
2/8M
 • ارزش معاملات
  40/5B
 • تاثیر در شاخص
  2/49
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  پیزد
  • ارزش بازار29/2B
  • تعداد معاملات1,283
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول7/8B
  • سرانه خرید حقیقی10/1K
  • قدرت خریدار به فروشنده0
  13,750بازه قیمت روز12,450
  33/5B
  حقیقی
  25/7B
  6/8B
  حقوقی
  14/6B
  مقیاس
  سهم متوسط
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  0
  RSI
  -
  • حجم مبنا1
  • تعداد سهام2,040,000,000
  • سهام شناور-
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-

  نمادهای هم گروه

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  پکویر
  پ
  3.944,44147/8B28/8B--154/2M0.62%
  پاسا
  پ
  1.6611,65029/4B22/1B--12/9B0.59%
  پتایر
  پ
  6.981,82465/6B23/7B--2/5B8.00%
  پکرمان
  پ
  1.3423,2604/6B59/3B--100/4M0.81%
  پار تا
  پ
  0.458,87022/8B41/6B-1/2B0.71%