غویتا

|مجاز
غویتا|فرابورس
آخرین قیمت
6,9303.59%
قیمت پایانی
6,710
حجم(مشکوک)
48/6M
 • ارزش معاملات
  326/2B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  غویتا
  • ارزش بازار24/3B
  • تعداد معاملات48,630,087
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول-44/1B
  • سرانه خرید حقیقی24/8K
  • قدرت خریدار به فروشنده0
  7,080بازه قیمت روز6,160
  273/3B
  حقیقی
  317/3B
  53/2B
  حقوقی
  9/1B
  مقیاس
  سهم متوسط
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  -
  RSI
  -
  • حجم مبنا1
  • تعداد سهام3,500,000,000
  • سهام شناور-
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-
  • زمینه فعالیت: تولیدی صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: info@vitana-co.comتلفن امور سهام: 0مدیرعامل: محمدرضا فخرالدینی
   نشانی امور سهام:
   تهران کیلیومتر 7 جاده فتح نبش خلیج فارس

  نمادهای هم گروه

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E