شگویا

|مجاز
شگویا|فرابورس
آخرین قیمت
14,5103.05%
قیمت پایانی
14,250
حجم(مشکوک)
14/8M
 • ارزش معاملات
  211/6B
 • تاثیر در شاخص
  7/41
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  شگویا
  • ارزش بازار347/6B
  • تعداد معاملات14,847,075
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول-18/7B
  • سرانه خرید حقیقی9/4K
  • قدرت خریدار به فروشنده0
  14,660بازه قیمت روز13,280
  157/9B
  حقیقی
  176/6B
  53/7B
  حقوقی
  35B
  مقیاس
  سهم بزرگ
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  -
  RSI
  -
  • حجم مبنا1
  • تعداد سهام23,957,666,000
  • سهام شناور-
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-
  • زمینه فعالیت: صنعت:
   سایت: پست الکترونیکی: تلفن امور سهام: مدیرعامل:
   نشانی امور سهام:

  نمادهای هم گروه

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E