کزغال

|مجاز
کزغال|فرابورس
آخرین قیمت
27,6502.03%
قیمت پایانی
27,500
حجم(مشکوک)
2/1M
 • ارزش معاملات
  57/4B
 • تاثیر در شاخص
  2/55
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  کزغال
  • ارزش بازار96/8B
  • تعداد معاملات2,036
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول4/7B
  • سرانه خرید حقیقی6/5K
  • قدرت خریدار به فروشنده0
  30,100بازه قیمت روز26,200
  55/3B
  حقیقی
  50/6B
  2/1B
  حقوقی
  6/8B
  مقیاس
  سهم بزرگ
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  0
  RSI
  -
  • حجم مبنا1
  • تعداد سهام3,500,000,000
  • سهام شناور-
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-

  نمادهای هم گروه

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  کپرور
  ک
  0.5411,03040/7B19/2B--13/7B0.54%
  کشرق
  ک
  -1.6198,7506/3B8/2B--239/3M0.45%
  کطبس
  ک
  0.2218,58047/5B14/5B--27/9B0.40%