توسن

|مجاز
توسن|فرابورس
آخرین قیمت
16,6800.36%
قیمت پایانی
16,560
حجم(مشکوک)
20/3M
 • ارزش معاملات
  335/5B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  توسن
  • ارزش بازار50B
  • تعداد معاملات20,252,820
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول366/6M
  • سرانه خرید حقیقی15/3K
  • قدرت خریدار به فروشنده0
  17,590بازه قیمت روز15,290
  323/8B
  حقیقی
  323/5B
  11/6B
  حقوقی
  12B
  مقیاس
  سهم متوسط
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  -
  RSI
  -
  • حجم مبنا1
  • تعداد سهام3,000,000,000
  • سهام شناور-
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-
  • زمینه فعالیت: صنعت:
   سایت: پست الکترونیکی: تلفن امور سهام: مدیرعامل:
   نشانی امور سهام:

  نمادهای هم گروه

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E