بنو

|مجاز
بنو|فرابورس
آخرین قیمت
4,5652.26%
قیمت پایانی
4,593
حجم(مشکوک)
23M
 • ارزش معاملات
  105/8B
 • تاثیر در شاخص
  1/41
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  بنو
  • ارزش بازار27/4B
  • تعداد معاملات23,027,236
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول19/7B
  • سرانه خرید حقیقی21/4K
  • قدرت خریدار به فروشنده0
  4,473بازه قیمت روز4,047
  105/8B
  حقیقی
  86/1B
  0
  حقوقی
  19/7B
  مقیاس
  سهم متوسط
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  -
  RSI
  -
  • حجم مبنا1
  • تعداد سهام6,000,000,000
  • سهام شناور-
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-
  • زمینه فعالیت: بیمه صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: تلفن امور سهام: 0مدیرعامل: سید محمد عباس زادگان
   نشانی امور سهام:
   -

  نمادهای هم گروه

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E