وتعاون

|مجاز
وتعاون|فرابورس
آخرین قیمت
1,8464.95%
قیمت پایانی
1,846
حجم(مشکوک)
9/9M
 • ارزش معاملات
  18/2B
 • تاثیر در شاخص
  0/79
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  وتعاون
  • ارزش بازار9/2B
  • تعداد معاملات9,858,381
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول2/6B
  • سرانه خرید حقیقی142/4K
  • قدرت خریدار به فروشنده0
  1,760بازه قیمت روز1,594
  17/1B
  حقیقی
  14/5B
  1/1B
  حقوقی
  3/7B
  مقیاس
  سهم کوچک
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  0
  RSI
  -
  • حجم مبنا1
  • تعداد سهام5,000,000,000
  • سهام شناور-
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-
  • زمینه فعالیت: بیمه صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: info@taavon-ins.irتلفن امور سهام: 0مدیرعامل: یونس مظلومی
   نشانی امور سهام:
   تهران خ شهید بهشتی خ قائم مقام فراهانی خ ششم پلاک 22

  نمادهای هم گروه

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  وحافظ
  و
  -2.994,6613/4B8/4B-00.29%
  ودی
  و
  0.714,88730/9B28/8B--343/4M0.89%
  وسین
  و
  0.311,96917/4B11/5B--528/9M0.95%
  اتکای
  ا
  4.256,77019/6B55B-2/1B0.83%
  وآفری
  و
  2.972,68271/1B32/5B-12/6B1.52%
  ملت
  م
  4.041,51338/2B46/6B-1/3B1.14%
  آسیا
  آ
  2.381,87549B58/7B--18/9B0.92%
  ورازی
  و
  -0.921,50972/3B28/6B--6/4B0.72%
  پارسیان
  پ
  5.094,125167/8B53/2B-14/5B0.91%
  ما
  م
  3.293,62621/6B29/4B--9/6B0.93%
  دانا
  د
  -0.913,239356/8B63/2B--69/3B0.64%
  البرز
  ا
  6.992,383144/3B86/2B--61/6B0.95%
  ومعلم
  و
  4.391,96827/8B11/5B-1/1B1.62%
  اتکام
  ا
  -0.695,74027/3B46/1B--17B0.29%
  اتکاسا
  ا
  2.853,57562/3B8/9B--11/7B4.05%
  آواپارس
  آ
  1.021,79061B6/2B--573/8M1.92%
  بتهران
  ب
  2.991,444168/5B0-19/1B5.06%