شصدف

|مجاز
شصدف|فرابورس
آخرین قیمت
41,450
قیمت پایانی
41,350
حجم(مشکوک)
1/1M
 • ارزش معاملات
  45/3B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  شصدف
  • ارزش بازار29B
  • تعداد معاملات1,094,137
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول-1/8B
  • سرانه خرید حقیقی2/9K
  • قدرت خریدار به فروشنده0
  41,650بازه قیمت روز36,250
  42/4B
  حقیقی
  44/2B
  2/9B
  حقوقی
  1B
  مقیاس
  سهم متوسط
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  -
  RSI
  -
  • حجم مبنا362/8K
  • تعداد سهام700,000,000
  • سهام شناور-
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-
  • زمینه فعالیت: تولیدی صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: info@sadaf-cb.comتلفن امور سهام: 0مدیرعامل: علیرضا فروغی راد
   نشانی امور سهام:
   دزفول، شهرک صنعتی شمارۀ2

  نمادهای هم گروه

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E