شراز

|مجاز
شراز|فرابورس
آخرین قیمت
17,8505.00%
قیمت پایانی
17,720
حجم(مشکوک)
6/4M
 • ارزش معاملات
  114/2B
 • تاثیر در شاخص
  14/41
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  شراز
  • ارزش بازار196/3B
  • تعداد معاملات6,442,020
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول18/2B
  • سرانه خرید حقیقی16/1K
  • قدرت خریدار به فروشنده0
  17,430بازه قیمت روز15,770
  98/8B
  حقیقی
  80/6B
  15/4B
  حقوقی
  33/6B
  مقیاس
  سهم بزرگ
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  0
  RSI
  -
  • حجم مبنا1
  • تعداد سهام11,000,000,000
  • سهام شناور-
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-
  • زمینه فعالیت: تولیدی صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: info@sorc.irتلفن امور سهام: 0مدیرعامل: بابک طاوسی
   نشانی امور سهام:
   شیراز – کیلومتر 22 جاده شیراز اصفهان – شرکت پالایش نفت شیراز

  نمادهای هم گروه

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  شپنا
  ش
  1.128,9901/5T2T--42/3B0.94%
  شزنگ
  ش
  3.0093,85049/9B2/6B-123/4M0.97%
  شنفت
  ش
  0.267,85038/7B156/8B-3/9B0.94%
  شبهرن
  ش
  -0.4627,97087/4B334/6B-8/9B0.52%
  شاوان
  ش
  4.7126,600303/8B213/6B-72/7B0.91%
  شسپا
  ش
  4.365,610137/8B321/4B--76/1B0.44%
  شبریز
  ش
  6.9718,1401/8T548/1B-773/3B2.73%
  شتران
  ش
  2.364,9701/5T1/4T-215/6B0.87%