پخش

|مجاز
پخش|فرابورس
آخرین قیمت
33,300-2.35%
قیمت پایانی
33,150
حجم(مشکوک)
2/6M
 • ارزش معاملات
  84/9B
 • تاثیر در شاخص
  -4/15
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  پخش
  • ارزش بازار79/9B
  • تعداد معاملات2,564,193
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول-5/8B
  • سرانه خرید حقیقی4/5K
  • قدرت خریدار به فروشنده0
  36,300بازه قیمت روز32,900
  70/1B
  حقیقی
  75/9B
  14/9B
  حقوقی
  9/1B
  مقیاس
  سهم بزرگ
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  -
  RSI
  -
  • حجم مبنا1
  • تعداد سهام2,400,000,000
  • سهام شناور-
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-
  • زمینه فعالیت: خدماتی صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: info@alborz.orgتلفن امور سهام: 0مدیرعامل: محمدرضامرادی
   نشانی امور سهام:

  نمادهای هم گروه

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E