بپیوند

|مجاز
بپیوند|فرابورس
آخرین قیمت
13,4504.75%
قیمت پایانی
13,360
حجم(مشکوک)
4/1M
 • ارزش معاملات
  54/4B
 • تاثیر در شاخص
  2/84
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  بپیوند
  • ارزش بازار40/4B
  • تعداد معاملات4,072,660
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول-2/2B
  • سرانه خرید حقیقی8K
  • قدرت خریدار به فروشنده0
  13,280بازه قیمت روز11,560
  52/1B
  حقیقی
  54/3B
  2/3B
  حقوقی
  119/8M
  مقیاس
  سهم متوسط
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  0
  RSI
  -
  • حجم مبنا1/2M
  • تعداد سهام3,000,000,000
  • سهام شناور-
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-
  • زمینه فعالیت: تولیدی صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: peivandgostar@yahoo.comتلفن امور سهام: 0مدیرعامل: شهرام صدرا
   نشانی امور سهام:
   قم، کیلومتر 15 جاده قم اراک

  نمادهای هم گروه

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  وهور
  و
  3.381,71573/7B130/6B-3/6B0.97%
  بمپنا
  ب
  2.387,62038B59/8B-1/4B1.12%
  دماوند
  د
  2.7823,600123/5B132/5B--16/8B1.12%
  بکهنوج
  ب
  0.781,67127/9B27B--8/3B0.71%
  بگیلان
  ب
  -1.4815,99080/8B68/5B-2/6B3.78%
  بزاگرس
  ب
  5.005,94532/4B35/7B-9/2B4.55%
  بجهرم
  ب
  2.422,738181/9B66/4B-67/1B1.45%
  آبادا
  آ
  2.0512,39065/2B31/1B--13/2B4.20%